Exhibition On Ottoman Art - 16-17th Century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in Centre of the Empire

(Osmanlı Sanatı Sergisi - Macaristan'da ve İmparatorluğun Merkezinde 16-17. Yüzyıl Osmanlı Sanatı ve Mimarisi) Editör: Prof. Dr. M. Baha Tanman, Ass. Prof. Dr. V. Belgin Demirsar Arlı, Lec. Hatice Adıgüzel, Lec. Tufan Sağnak. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayınları. 2010 Tarihli. 188 Sayfa. İthaflıdır. 22 x 20 cm