The Anatolian Civilisation I - II - III (Prehistoric. Hittite. Early Iron Age) / (Greek. Roman. Byzantine) / (Seljuk. Ottoman)

(Anadolu Medeniyeti I - Tarih Öncesi, Hitit ve Erken Demir Çağı)

(Anadolu Medeniyeti II - Yunan, Roma ve Bizans)

(Anadolu Medeniyeti III - Selçuk ve Osmanlı)

Bu kataloglar 22 Mayıs 30 Ekim 1983 tarihinde Avrupa Konseyi 18. Avrupa Sanat Sergisi dolayısıyla hazırlanmıştır. Editör: Ferit Edgü. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. A) 309 Sayfa. B) 199 Sayfa C) 322 Sayfa. 22.5 x 24 cm